Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2008

Σκοποί του Συνδέσμου

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ιδρύθηκε από μια ομάδα Ελλήνων πατριωτών απ' όλη την Ελλάδα (με έδρα τη Λάρισα) οι οποίοι είχαν κάποιες ευαισθησίες τόσο στα Εθνικά όσο και στα κοινωνικά θέματα που απασχολούν την πατρίδα. Είναι ένας σύνδεσμος ακομμάτιστος και δεν έχει σκοπό να κατεβεί στις εκλογές. Οι σκοποί του Συνδέσμου είναι οι εξής:
1) Η καλλιέργεια της εθνικής πατριωτικής συνείδησης των μελών.
2) Η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας ως εργαλείο του ελληνικού πολιτισμού
3) Η έρευνα και η προβολή θέσεων σε θέματα που αφορούν την ιστορική πορεία
του Ελληνισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα.
4) Η ανάπτυξη κοινωνικής αγωνιστικής συνείδησης για μια καλύτερη ζωή βασισμένη στην εθνική λαϊκή παράδοση και στις πατροπαράδοτες αρχές και αξίες του Ελληνισμού.
5) Η πολιτιστική ανάταση των μελών με την ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή στον τρόπο ζωής της σύγχρονης πολιτιστικής αντίληψης.
6)Η προβολή του έργου σύγχρονων Ελλήνων ερευνητών- συγγραφέων στους τομείς της μυθολογίας, ιστορίας, εθνολογίας, λαογραφίας, γλωσσολογίας και της Ορθοδοξίας.
7) Η συμμετοχή στις καθιερωμένες Εθνικές εκδηλώσεις και η καθιέρωση τιμητικών εκδηλώσεων σε ιστορικές τοποθεσίες και μνημεία.
8) Η προστασία των μνημείων της εθνικής και ιστορικής κληρονομιάς του Ελληνισμού.
9) Η προβολή και υπεράσπιση θέσεων επί εθνικών και κοινωνικών προβλημάτων και κάθε νόμιμη αρωγή προς επίλυση τούτων.
10) Η έρευνα, επισήμανση και καταγγελία των ανακριβειών και των ψευδών απόψεων που δημοσιεύονται σε διάφορα βιβλία ή περιοδικά και αποσκοπούν στην προβολή ανθελληνικών θέσεων και στη μείωση της πολιτιστικής συμβολής των Ελλήνων.

Η υλοποίηση όλων αυτών των σκοπών θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως:
1) ΜΕ διαλέξεις και ομιλίες, συνεστιάσεις, ψηφίσματα, διακηρύξεις, αναγγελίες δια του Τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης.
2) Με την έκδοση εντύπων κάθε είδους.
3) Με τη συνεργασία με άλλους Συλλόγους ή Οργανώσεις, που έχουν νομίμως συσταθεί και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
4) Με την υποστήριξη και διάδοση κάθε είδους εντύπου, που προάγει τους σκοπούς του Συνδέσμου.
5) Με την αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη των μελών του.
* Επιπλέον στόχος η δημιουργία παραρτημάτων ανά την Ελλάδα.