Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Προκηρύξεις στη Λάρισα κατά της γιορτής του Πολυτεχνείου


Χιλίαδες προκηρύξεις πέταξαν στη Λάρισα τα μέλη του Πατριωτικού Ελληνικού Συνδέσμου κατά της γιορτής του ψεύδους (Πολυτεχνείο) που χάρη σ'αυτό το τέχνασμα η σημερινή <<Δημοκρατία>> επιβιώνει επί 37 χρόνια.

Οι λόγοι που οδήγησαν τα μέλη του Συνδέσμου προς αυτή τη δράση, ήταν αφενός μεν να αφυπνίσουν τους μαθητές και τους γονείς να μην συμμετέχουν στη γιορτή του ψεύδους και λόγο του αποκλεισμού από τον τοπικό τύπο, των επιστολών του Συνδέσμου για την αποκατάσταση της αλήθειας, για τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο।