Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

77 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ. ΖΗΤΩ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν. ΖΗΤΩ Η 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936. ΖΗΤΩ Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ.