Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

+ Τρεῖς Ἱεράρχαι: Προστάται τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς Παιδείας

Καλὴ φώτιση στοὺς δασκάλους καὶ καθηγητὲς τοῦ Γένους καὶ στὴν μαθητιῶσα καὶ σπουδάζουσα Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὴ Νεολαία!