Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Θυμόμαστε σήμερα την θριαμβευτική «μετὰ βαΐων καὶ κλάδων» όσο και ταπεινή «ἐπὶ πώλου ὄνου» (=πάνω σε ένα γαϊδουράκι) είσοδο του Αρχηγού της Πίστεώς μας Ιησού Χριστού, στα Ιεροσόλυμα, όπου έμελλε να ολοκληρώσει το επί γης έργο της Θείας Οικονομίας με το εκούσιο Πάθος και την λαμπρηφόρο Του Ανάσταση.  Κάθε γραφή και προφητεία για το πρόσωπό Του πραγματοποιήθηκε στο ακέραιο, για να μη μένει καμμιά αμφιβολία περί του τί ή μάλλον περί του ποιος σώζει πραγματικά τον άνθρωπο.  Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.  Η Αλήθεια, η Σοφία και Λόγος του Θεού, ο αναμάρτητος τέλειος άνθρωπος ενώθηκαν από την στιγμή του Ευαγγελισμού ασυγχύτως και αδιαιρέτως στο Θεανδρικό πρόσωπο του Μεσσία.

Οι όχλοι που ενθουσιασμένοι φωνάζουν «ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος» στην πλειονότητά τους, παχείς και βαρείς στα πνευματικά, περιμένουν επίγειο ηγεμόνα που θα ανασυστήσει το προ πολλού διαλυθέν εβραϊκό βασίλειο! Γι’ αυτό και εύκολα παρασύρονται από το ιουδαϊκό συνέδριο και σε λιγότερο από πέντε ημέρες, κραυγάζουν προς τον Πιλάτο το «ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν».  Έκτοτε, αυτοκατάρατοι και αυτοκατάκριτοι συκοφαντούν με μύρια ασύστολα ψεύδη τον Λυτρωτή και την Ανάστασή Του, αντί να μετανοήσουν και να ενωθούν μαζί με τους ανανήψαντες συμπατριώτες τους και τους εξ εθνών (=ειδωλολατρών) Χριστιανούς στην άνω Ιερουσαλήμ, την Εκκλησία.  Κατά συνέπειαν, «συναγωγήν, συκῆν, Χριστὸς Ἑβραίων, καρπῶν ἄμοιρον πνευματικῶν εἰκάζων, ἀρᾷ ξηραίνει, ἧς φύγωμεν τὸ πάθος» (= Ο Χριστός, βλέποντας ότι η συκιά που συμβόλιζε την ιουδαϊκή θρησκεία δεν είχε καθόλου πνευματικούς καρπούς, την ξέρανε με τον λόγο Του.  Μακάρι να μη πάθουμε τα ίδια). 

Εδώ αξίζει να επισημάνουμε ότι οι Έλληνες χαίρουμε εξαιρετικής ευλογίας διότι α) γεννήσαμε ένα σκεύος εκλογής του Θεού τον Μέγα Αλέξανδρο, που διέδωσε τα ελληνικά στην Οικουμένη, β) επειδή η γλώσσα μας κατέστη το όχημα για την εξάπλωση του Ευαγγελίου και την διατύπωση των Ορθοδόξων δογμάτων, γ) επειδή οι γνήσιοι Έλληνες είμαστε ιστορικά και μέχρι σήμερα οι πιο ένθερμοι Χριστιανοί και ιεραπόστολοι, δ) επειδή έχουμε νέφος ολόκληρο από Αγίους, που πρεσβεύουν στον θρόνο της Αγίας Τριάδος. Είναι αδύνατον να αριθμήσουμε τις ευεργεσίες του Θεού προς το Έθνος μας. Σε καμμία περίπτωση όμως δεν θα γίνουμε άφρονες όπως οι Ιουδαίοι, που εξακολουθούν να νομίζουν ότι ο Θεός νοιάζεται μόνον γι' αυτούς και όχι για όλους τους ανθρώπους, που είναι εικόνες Θεού.  Είναι εκπληκτικό το πώς ο διάβολος εξευτελίζει τους οπαδούς του: Ενώ έχουν την ψευδαίσθηση ότι πολεμούν τον σιωνισμό, στην ουσία κάνουν ακριβώς το ίδιο, υιοθετούν την ίδια ακριβώς νοοτροπία για τους Έλληνες. Μακρυά, λοιπόν, τόσο από πλανημένους Ιουδαίους και αιρετικούς, όσο και απὸ δήθεν υπερ-Έλληνες, οι οποίοι στην πραγματικότητα πιθηκίζουν μιμούμενοι τους Εβραίους.

Παράλληλα, δεν αγνοούμε ότι τα ψέμματα, οι ειρωνείες, ακόμη και οι μέχρι θανάτου διωγμοί δεν πρόκειται να λείψουν από την ζωή μας.  Όμως αφού ο Αρχηγός μας έγινε πρωτότοκος των κεκοιμημένων, δεν μας πτοούν οι δυσκολίες ούτε μας φοβίζει ο θάνατος.  Ξέρουμε ότι και εμείς θα αναστηθούμε και μάλιστα δικαιωμένοι αρκεί να μείνουμε ενωμένοι μαζί Του.  Αν ζητούμε την βασιλεία του Θεού, θα έχουμε και όλα τα άλλα, κατά την αψευδή υπόσχεση του Σωτήρος μας.

Το ίδιο πιστεύουμε και για το χειμαζόμενο Γένος μας.  Τόσο όσοι εγκαταβιούμε στο ρημαγμένο ανθελληνικό «μας» κράτος όσο και οι αλύτρωτοι Έλληνες, προσκαρτερούμε με ελπίδα και πίστη, να ζήσουμε την «διπλή Πασχαλιά», που περιέγραφε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, την Λαμπρή εκείνη ημέρα, που μαζί με την Ανάσταση του Χριστού θα γιορτάσουμε και την Ανάσταση του Γένους.

Καλό Πάσχα, συν-Έλληνες!