Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

Με αυτά τα 2 καθεστώτα μεγαλούργησε η ΕΛΛΑΣ τόσο Εθνικά όσο Ηθικά και Οικονομικά.Η απάντηση μας στις Εκλογές που έρχονται.