Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015

Ο Υιός και Λόγος του Θεού εθέωσε την ανθρώπινη φύση με την ενανθρώπησή Του κατά τον Ευαγγελισμό. Κατά την Μεταμόρφωσή Του, φανερώνει αυτήν την πραγματικότητα και στους μαθητές Του «καθὼς ἠδύναντο». 
Η δυνατότης μεθέξεως στις άκτιστες ενέργειες του Θεού και στην θεωρία του θαβωρείου φωτός είναι θεμελιώδης διδασκαλία και -προ πάντων- βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Κάθε βαπτισμένος άνθρωπος μπορεί να θεωθεί. Γένοιτο!