Πέμπτη 16 Απριλίου 2020

Ο Π.Ε.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Λάρισα, Μ. Πέμπτη 16 Απριλίου 2020
Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη η Εκκλησία μας θυμάται α) τον ιερό Νιπτήρα, δηλαδή το υπόδειγμα ταπεινώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Οποίος έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του, β) τον Μυστικό (που χρειάζεται μύηση) Δείπνο, δηλαδή το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γ) την προσευχή του Σωτήρος στο όρος των ελαιών και δ) την προδοσία του Ιούδα, η οποία συνετελέσθη έργω ημέρα Πέμπτη, συνελήφθη όμως, όπως αναφέραμε χθες, την προτεραία (δηλαδή την Μεγάλη Τετάρτη).
Ψάλλουμε στον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης (το εσπέρας της Μ. Τετάρτης):
«Ἡ πανταιτία καὶ παρεκτικὴ ζωῆς, ἡ ἄπειρος σοφία τοῦ Θεοῦ, ᾠκοδόμησε τὸν οἶκον ἑαυτῆς, ἁγνῆς ἐξ ἀπειράνδρου μητρός· ναὸν γὰρ σωματικὸν περιθέμενος, ἐνδόξως δεδόξασται, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.
»Μυσταγωγοῦσα, φίλους ἑαυτῆς, τὴν ψυχοτρόφον ἑτοιμάζει τράπεζαν, ἀμβροσίας δὲ ἡ ὄντως σοφία τοῦ Θεοῦ, κιρνᾷ κρατῆρα πιστοῖς. Προσέλθωμεν εὐσεβῶς καὶ βοήσωμεν· Ἐνδόξως δεδόξασται, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν.»
Δηλαδή η Σοφία και Λόγος του Θεού, Αυτός δι’ οὗ ( : δια του Οποίου) τὰ πάντα ἐγένετο, το β΄ Πρόσωπο της Αδιαιρέτου Τριάδος, έκτισε ( : δημιούργησε) για τον εαυτό Του ανθρώπινο σώμα από την Παρθένο Μαρία, την Θεοτόκο. Μάς προσφέρει το Σώμα και το Αίμα Του για να ζήσουμε αιώνια. Δοξάστηκε και δοξάζεται ως τέλειος Θεός και ως τέλειος άνθρωπος.
Αξίζει να σταθούμε ιδιαιτέρως στην Θεία Κοινωνία, δηλαδή στην μεταβολή του άρτου και του οίνου σε Σώμα και Αίμα του Θεανθρώπου. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται με άγνωστο τρόπο, κάθε φορά που τελείται Θεία Λειτουργία. Εξαιρούνται οι λεγόμενες Θείες Λειτουργίες των Προηγιασμένων Δώρων, κατά τις οποίες δεν γίνεται μεταβολή αλλά μεταλαμβάνουν από ήδη Καθαγιασθέντα Δώρα της προηγουμένης Κυριακής οι πιστοί. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορεί μεν αυτό που τρώμε και πίνουμε οι Χριστιανοί και καταλύει όσο περισσεύσει ο Ιερέας να φαίνεται, να μυρίζει και να δίνει την αίσθηση που προκαλούν το ψωμί και το κρασί, γιατί δεν θ’ αντέχαμε οι πιστοί την πραγματική αίσθηση. Όμως δεν είναι συμβολική πράξη, ΣΑΝ να τρώμε την σάρκα (ιστούς) και να πίνουμε το αίμα (αιμοσφαιρίνη) του Δεσπότου. Καταναλώνουμε το ίδιο το Σώμα και το Αίμα Του μελιζομένου και μη διαιρουμένου, του πάντοτε εσθιομένου και μηδέποτε δαπανωμένου Σωτήρος. Η υπέρλογη αυτή πράξη είναι έθος της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή της ιδρύσεώς Της. Συνιστάται δε η όσο γίνεται τακτικότερη μετοχή στο αγιαστικό Μυστήριο, διότι μόνον έτσι ζουν και τρέφονται οι Πιστοί, μόνον έτσι μένουν τα λογικά Πρόβατα αλώβητα από τις παγίδες και τις επιθέσεις του νοητού λύκου, διαβόλου, μόνον έτσι αγιάζονται ενούμενοι με τον Θεό. Επιβάλλεται δε να μεταλαμβάνουν οι βαπτισμένοι Χριστιανοί μετά καθαρού συνειδότος, εξομολογημένοι και με την άδεια/ευχή του πνευματικού τους. Διαφορετικά, επιτρέπει ο Θεός και να αρρωσταίνουν μέχρι και να πεθαίνουν άνθρωποι, όπως «πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. ια΄ 30), όπως προειδοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Τούτο δύναται να συμβαίνει όχι επειδή μπορεί να μεταδώσει μολυσμό (ιό, βακτηρίδια κ.τ.τ.) η Θεία Κοινωνία, κάτι τέτοιο ουδέποτε συμβαίνει, όπως έχει αποδειχθεί επανειλημμένως σε περιόδους πραγματικών πανωλών και πανδημιών και σε σανατόρια, αλλά επειδή η μετάληψη αναξίως συνιστά καταφρόνηση του Χριστού και είναι φοβερό αμάρτημα.
Δεν μπορούμε να παραλείψουμε την αναφορά στην φετεινή τραγική κατάσταση. Η σατανοκίνητη κυβέρνηση του Κούλη Μητσοτάκη απαγορεύει εφέτος στους πιστούς λαϊκούς να μεταλάβουν. Και το χείριστο όλων είναι πως στην εξόχως αντιχριστιανική αυτήν ενέργεια, έχει συμμάχους και υπερασπιστές της τους προδότες δεσποτάδες, οι οποίοι, αντί να διασφαλίζουν τον Άρτο της Ζωής για το Ποίμνιο που τούς εμπιστεύτηκε η Εκκλησία, κλείνουν τις πόρτες στους πιστούς! Επί 2 χιλιετίες η Εκκλησία διατρανώνει εκ πείρας ότι η Θεία Κοινωνία αποκαθαίρει και θεραπεύει τα πάθη ψυχής και σώματος, και οι άπιστοι (αρχ)ιερείς λέγουν σήμερα στον κόσμο να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό με αποχή από την Θεία Κοινωνία! Σε περιόδους κρίσεως, είτε θρησκευτικής είτε εθνικής ή αρρωστείας, οι πνευματέμφοροι ποιμένες ανέκαθεν προστάζουν να ασκείται η λεγομένη οικονομία, αντί της ακριβείας, και να αίρονται προς ώρας ει δυνατόν τυχόν επιτίμια και κανόνες που επιβάλλουν προς ωφέλειαν οι πνευματικοί, για να προσέρχονται όσο γίνεται περισσότεροι Χριστιανοί στην Θεία Μετάληψη. Αντ’ αυτών, οι σύγχρονοι αθεολόγητοι Ιούδες – ιεράρχες προστάζουν να μην λαμβάνουν το εφόδιον ζωής αιωνίου οι πιστοί ούτε και αν είναι ετοιμοθάνατοι και αν ακόμη κάθονται στο σπίτι τους, αν δεχθούμε ότι το πρόβλημα είναι δήθεν ο συνωστισμός στον Οίκο του Θεού. Εμείς όμως επιμένουμε:
«Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ, κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω, καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ᾿ ὡς ὁ Λῃστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.»
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!