Σάββατο 30 Αυγούστου 2014

Σήμερον τιμάται η μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος εκοιμήθη ειρηνικά. Είναι γνωστό ότι κατετρόπωσε τον βλάσφημο αιρετικό Άρειο κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, την οποία είχε συγκαλέσει στην Νίκαια της Βιθυνίας ο Αυτοκράτωρ Μέγας Κωνσταντίνος το 325.

Είθε με τις πρεσβείες του, το Άγιο Πνεύμα ν' αναδεικνύει πάντοτε τέτοιους πιστούς και γενναίους Ορθοδόξους Αρχιερείς. Τους έχουμε απόλυτη ανάγκη, ιδίως στις ημέρες μας.