Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

300 Χρόνια συμπληρώθηκαν από τη Γέννηση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και Εθναπόστολο γεννήθηκε το 1714.Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο προστάτης Άγιος του Συνδέσμου μας.