Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Μόνος αλλά δυνατός όσο ποτέ άλλοτε ο Σύνδεσμος μας στη Λάρισα ενάντια στην Αναρχοαριστερά, αφού αυτοί έχουν και τον Δήμο με το μέρος τους.Την αντιμετωπίσαμε και το 2008 όταν ξέσπασαν τα Δεκεμβριανά, μια εβδομάδα αργότερα πετάξαμε προκηρύξεις σε όλη την Πόλη και θα την αντιμετωπίζουμε συνεχώς με μεγαλύτερη πίστη στον αγώνα μας.